اعتماد

less than 1 minute read

Published:

هفته پیش امتحان میان‌ترمی از بچه‌ها گرفتم. فردای روز امتحان، یکی از بچه‌ها به سراغم آمد و گفت که به علت بیماری نتونسته در امتحان شرکت کنه و خواستار فرصتی برای امتحان مجدد شد. برگه امتحان رو به او دادم و از او خواستم که در منزل برای خود یک ساعت و نیم زمان بگیره و به سوال‌ها جواب بده. امروز این دوست رو مجدد دیدم که برگه رو «سفید» تحویل داد. علت رو که جویا شدم گفت که پیش از شروع امتحان، چشمش به سوال‌ها افتاده و به همین علت، جواب دادن به سوال‌ها رو خارج از انصاف دونسته. حس شیرینی درونم بود. حسی از جنس صداقت. حسی از جنس اعتماد، این اعتماد امیدبخش ...