خوشحالم

less than 1 minute read

Published:

هنوز یک ماه از شروع دوره جدید تحصیلم نگذشته که بهم یک کلاس دادن. همیشه به تدریس علاقمند بودم و اون موقع‌ها که ایران بودم از هر فرصتی برای برگزاری کلاس استفاده می‌کردم. اولین تجربه تدریس به زبان غیرمادری بود. فکر می‌کنم تجربه موفقی بود، توجه بچه‌ها سر کلاس و تشویق بعد از اون، در خود نشانه‌ای از رضایت داشت. خوشحالم. خوشحال از اینکه اون اندک مطلبی که می‌دونم رو می‌تونم در اختیار بقیه بذارم و خوشحال‌ترم روزی که بتونم این کلاس‌ها رو در ایران عزیز ارائه کنم. ایران عزیزی که در آن «بابا آب داد» رو یاد گرفتم.