آبان ۹۸

less than 1 minute read

Published:

مشغول درست کردن اسلایدهای جلسه بعدی درسم هستم، اما در پس ذهنم این نغمه دائم تکرار می‌شه:
از یاد نبر خون را، خونی که شتک می‌زد،
خونی که از آن آمد فردات چراغانی،
یک جرعه بنوش آن روز،
با خنده بنوش آن روز،
یاد مردگانی که،
زنده‌اند و می‌دانی