حال خوب

less than 1 minute read

Published:

‏زمان‌هایی که حالم خوبه در مورد بیهوده بودن و بی‌معنی بودن زندگی حرف می‌زنم، اما روزهایی که حالم بده ساکت می‌شم. سال‌ها بود که ساکت بودم.