شناسه

less than 1 minute read

Published:

با دوستی در مورد این صحبت می‌کردیم که گویی شناسه ما همه جا شده عنوان شغلی و کاری‌مون. انگار بدون اون هویتی نداریم. به صفحه خودم نگاه کردم، دیدم من هم استثنا نیستم و همین این کار رو انجام داده‌ام. حس بدی بود. عنوان شغلی در معرفی خودم رو پاک کردم و به جاش نوشتم «یک آدم معمولی». این گویاتره.