رفراندوم

less than 1 minute read

Published:

قرار بود که در سپتامبر سال ۲۰۰۳ رفراندومی در کشور سوئد برگزار شود در رابطه با پذیرش یا رد یورو به جای کرون. در آن زمان، آنا لیند، وزیر امور خارجه سوئد، تبلیغ وسیعی در پذیرش یورو می‌کرد. چهار روز پیش از برگزاری رفراندم بود که آنا لیند به ضرب ضربات چاقو مجروح و در روز ۱۱ سپتامبر درگذشت. اتفاق رخ داده احساسات مردم سوئد را برانگیخت. سه روز بعد از فوت آنا لیند رفراندم برگزار شد و اکثریت مردم علارغم نظر او رای بر ابقای کرون دادند. نکته ظریفی در این اتفاق وجود داشت: استقلال رای مردم از احساسات‌شان.