عکاسی شهری

less than 1 minute read

Published:

به عکاسی شهری علاقه دارم، اما یکی از مشکلاتی که همیشه مانع عکس گرفتن من در شهر می‌شد، «خود» دوربین بود. دوربین بزرگ و لنزی که ناخواسته تو را از بقیه جدا می‌کند. دوربینی که تو را در یک سمت قرار می‌دهد و دیگران را در سویی دیگر. جداسازی‌ای که ناخوشایند است. خود و دیگرسازی‌ای که آزاردهنده است. حالا چند وقتی هست آن دوربین را کنار گذاشته‌ام و شروع به عکاسی با دوربین گوشی همراه کرده‌ام. گوشی که در دست خیلی‌ها دیده می‌شود. شاید کیفیت عکس‌ها به خوبی دوربین واقعی نباشد، اما فراگیر بودن این گوشی‌ها تا حدی آن دیگرسازی را کمرنگ می‌کند‌. مجموعه‌ای که در ادامه می‌بینید، عکس‌هایی‌ست که در گوشه‌ کنار ایران با دوربین گوشی همراه گرفته‌ام.