بی‌عنوان

less than 1 minute read

Published:

گویی که برای رنج‌های بشری حدی نیست. چه خط‌خط نوشته‌های بهاره هدایت که چنگ می‌زند به دل، چه سرانجام پناهجویانی که روز به روز در پی دمی «نفس» جان می‌دهند. و من که خیلی راحت می‌توانستم یکی از آن سرنشینان قایق باشم. تنها شانس همراه من بود که اینجا نشسته‌ام. تنها شانس ...