ظهر تابستان است

less than 1 minute read

Published:

ظهر تابستان است،
همسایه‌ها خواب، در خنکای خانه،
کودکان پی توپ، در انتهای کوچه بن‌بست،
کارگری بالای داربست،
پایش لرزید،
و سقوط ...
کودکان پی توپ، در انتهای کوچه بن‌بست،
همسایه‌ها خواب، در خنکای خانه،
ظهر تابستان است.