دم عید

less than 1 minute read

Published:

صبح ۲۹ اسفند بود، میدون انقلاب. پولش رو در صندوق صدقه انداخت. جوراب‌ها رو دستش گرفت و داد زد چهار جفت پنج تومن.