مصاحبه

less than 1 minute read

Published:

امروز برای انتخاب دانشجو برای یک پایان‌نامه ارشد مصاحبه داشتیم. دختری برای مصاحبه اومده بود. استرس داشت و دست‌هاش می‌لرزید. دوست داشتم حین مصاحبه پا می‌شدم و دست‌هاش رو می‌گرفتم و می‌گفتم عزیزم این فقط یک مصاحبه ساده‌ست، همین ...