سنتور

less than 1 minute read

Published:

سال‌ها پیش، گه‌گاه، آقایی رو در مترو می‌دیدم که سنتوری به گردن می‌انداخت و دلنشین می‌زد. چهره‌اش به اروپای شرقی می‌خورد. موی مشکی و سبیل کم‌پشتی داشت. امروز بعد از سال‌ها دوباره دیدمش. مو و سبیلش دیگه به سفیدی می‌زد. هنوز سنتوری به گردن داشت و دلنشین می‌زد.