ساب

less than 1 minute read

Published:

چند روز پیش از طرف KTH جلسه‌ای با شرکت Saab برای تعریف کار مشترک داشتیم. ما از کارهای تحقیقاتی‌مون گفتیم و اونها از چالش‌های تولید محصولات‌شون، که همه به شکلی منتهی به رادار و هواپیمای جنگی می‌شد. هواپیمایی که با اون آدم‌ها کشته می‌شن. اون جلسه اولین و آخرین جلسه من با Saab بود.