کریستین

less than 1 minute read

Published:

امروز به دیدن یکی از همکاران و دوستانم که از استادهای کلیدی و قدیمی گروه هست رفتم. دوست عزیزی که به علت بیماری دیگر امکان ادامه کار نداره. صحبت از نسل جدید دانشجوهای گروه‌مون شد. در مورد بچه‌ها فقط یک چیز بهم گفت. گفت که با بچه‌ها «مهربون» باش. بهش قول دادم که همینطور خواهد بود.